درباره سمپوزیوم

با توجه به تغییرات و تحولات شگرف سده اخیر و همزمان با تغییر قرن و ورود به سده 15 و بمنظور آمادگی هرچه بیشتر برای آغاز سده جدید خورشیدی، با هدف بازخوانی روند تاریخی و سیر تحولات و عوامل موثر در موفقیت‌ها و آسیب‌شناسی در سده 14، مطالعه سیاست‌ها، قوانین، ساختار و اقدامات اجرایی بویژه در رویدادهای موثر سده اخیر، تحلیل وضعیت، ترسیم چشم‌انداز و پیشنهاد نقشه راه آینده و راهکارها در عرصه گردشگری و صنایع وابسته به ویژه سفر، حمل‌ونقل، هتل‌داری، پذیرایی و مهمان‌نوازی، سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران برگزار می‌گردد.

اهداف سمپوزیوم

بازخوانی و آسیب‌شناسی

مطالعه، گردآوری، بازخوانی و آسیب‌شناسی سیر تاریخی و روند تغییرات، عوامل موثر و فرصت‌های گردشگری در سده اخیر

تحلیل و ارزیابی

تحلیل و ارزیابی قوانین، برنامه‌ها، سیاست‌ها، و اقدامات اجرایی در طی یکصد سال گذشته در حوزه گردشگری و صنایع وابسته

مستندسازی

مستندسازی، انتشار کتب و فیلم، ترسیم چشم‌انداز، و پیشنهاد نقشه راه آینده جهت توسعه و رونق صنعت گردشگری در کشور

شیوه اجرایی

  • دعوت از متخصصان و صاحب نظران جهت انجام مطالعات، گردآوری مستندات و تدوین یادداشت‌های علمی
  • همکاری با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی برای همکاری علمی و پژوهشی و گردآوری تحقیقات و مستندات تاریخی و برنامه‌ریزی برای ارائه سخنرانی استادان مرتبط
  • همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و رسانه‌ها جهت گردآوری برنامه‌ها و سوابق تاریخی و دریافت نظرات و روش‌ها
  • همکاری با ذینفعان و تشکل‌های صنفی و تخصصی جهت ارائه نظرات و همراهی در تحقیقات
  • دعوت از دانشجویان و دانش‌پژوهان مقاطع ارشد و دکتری برای انجام مطالعات و توجه به موضوع سده گذشته در پایان‌نامه‌های دانشگاهی

ذینفعان و مخاطبان سمپوزیوم

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته مدیریت گردشگری

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، كميته‌ها و ستادهای فعال در حوزه گردشگری و صنایع وابسته

كليه سازمان‌ها، ادارات، نهادها و ارگان‌های سياست‌گذار در گردشگری، سفر، حمل‌ونقل، هتلداری و مهمان‌نوازی

دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات آموزشي و پژوهشي

شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته و نیز شوراهای اسلامي شهرها و روستاها

شركت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی، پيمانكاران، و كارفرمايان

كليه نهادها و ارگان‌های سياست‌گذار در امور گردشگری، سفر، حمل‌ونقل، هتلداری و مهمان‌نوازی

انجمن‌های صنفي و تشكل‌های تخصصی، حرفه‌ای و مردم‌نهاد در حوزه گردشگری، سفر، حمل‌ونقل، هتلداری و مهمان‌نوازی

كليه شركت‌های مشاور و مجری در پروژه‌های گردشگری

محورهای اصلی سمپوزیوم

سفر و حمل‌ونقل
اقامت و مهمان‌نوازی
غذا و نوشیدنی
مقاصد گردشگری
خدمات مسافرتی

برگزار کنندگان

با حمایت و همکاری