وبینارهای پیش‌سمپوزیوم

برگزاری سه دوره سلسله وبینارهای پیش‌سمپوزیم در تیر، مرداد و مهرماه 1400

برای مشاهده وبینارهای ضبط شده روی دکمه فوق کلیک کنید

برای مشاهده وبینارهای ضبط شده روی دکمه فوق کلیک کنید