سخنرانی‌های سمپوزیوم

مهندس عزت‌الله ضرغامی

وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دکتر علی‌اصغر شالبافیان

معاون محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و عضو شورای سیاستگذاری سمپوزیوم

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

عضو هیات علمی دانشگاه، رئیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی و دبیرکل سمپوزیوم

دکتر سید احمد محیط طباطبایی

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران و عضو شورای علمی و سیاستگذاری سمپوزیوم

دکتر فرید جواهرزاده

رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران، عضو شورای علمی و برنامه‌ریزی، و مدیر کارگروه گردشگری فرهنگی، زیارتی، طبیعتگردی و ورزشی سمپوزیوم

دکتر محمد بهرام‌زاده

معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و عضو شورای علمی و سیاستگذاری سمپوزیوم

آقای ابراهیم پورفرج

رئیس جامعه تورگردانان ایران و عضو شورای سیاستگذاری سمپوزیوم

دکتر عباس بیدگلی

مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران، عضو شورای برنامه‌ریزی و مدیر کارگروه هتل و مراکز اقامتی و تجهیزات

دکتر علی‌اکبر عبدالملکی

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، عضو شورای سیاستگذاری و مدیر کارگروه مطالعات سیاست‌ها و ساختارهای دولتی و خصوصی

آقای نیما آذری

رئیس جامعه حرفه‌ای موسسات آموزش گردشگری کشور، عضو شورای برنامه‌ریزی و مدیر کارگروه خدمات آموزشی و مراکز آموزشی و پژوهشی عالی گردشگری

دکتر فرشید کریمی

فعال گردشگری، عضو شورای برنامه‌ریزی و مدیر کارگروه خدمات ویزا، کنسولی، گمرکی و امور مرزی

آقای نادر رفتاری

فعال گردشگری خوراک، عضو شورای برنامه‌ریزی، و مدیر کارگروه خوراک، غذا، نوشیدنی و رستوران

مهندس الیار عاصمی‌زاده

رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر کمیته و شورای برنامه‌ریزی و اجرایی سمپوزیوم