شورای علمی سمپوزیوم

شورای علمی سمپوزیوم از اساتید دانشگاهی، متخصصان و فرهیختگان کشور در حوزه گردشگری و صنایع وابسته تشکیل یافته است

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

رئیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی و عضو هیئت علمی دانشگاه

پروفسور جعفر جعفری

استاد برجسته گردشگری جهان

دکتر سید احمد محیط طباطبایی

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران)

دکتر حسن انصاری

رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

دکتر فرید جواهرزاده

رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران

دکتر حسین وظیفه‌دوست

رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران

دکتر طهمورث حسنقلی‌پور

مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سید کمیل طیبی

مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه اصفهان

دکتر سید محسن امامی

مشاور سابق وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دکتر محمد بهرام‌زاده

معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی

دکتر علیرضا قلی‌نژاد

معاون فناوری و کاربردسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی

دکتر علی رحیم‌پور

مدیر عامل شرکت هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)

دکتر هاشم آقازاده

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر حسین مختاری

مدیر گروه گردشگری دانشگاه اصفهان

دکتر علی لوافان

رئیس مجمع تشکل‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان اصفهان

دکتر مرتضی شریفی

معاونت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای استان فارس

دکتر رضا همایونی‌فر