تاریخچه ساختاری و تشکیلاتی گردشگری در ایران از مشروطه تا به امروز

تهیه و تنظیم: هتل نیوز (اختصاصی)

▫️ سال ۱۲۸۶: تشکیل وزارت فرهنگ و معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه

▫️ سال ۱۲۹۸: تاسیس اداره عتیقات و باستان‌شناسی ( آثار باستانی ) در قسمت شمالی مدرسه دارالفنون به ریاست ایرج میرزا ( موزه ملی )

▫️سال ۱۳۰۱: تاسیس انجمن آثار ملی

▫️سال ۱۳۱۴: تاسیس اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در وزارت داخله ( وزارت کشور )

▫️سال ۱۳۲۰: تاسیس شورای عالی جهانگردی زیر نظر اداره سیاسی وزارت کشور

▫️سال ۱۳۳۳: تاسیس اداره امور جهانگردی در وزارت کشور

▫️سال ۱۳۴۰: تاسیس شورای جهانگردی در اداره امور جهانگردی وزارت کشور

▫️سال ۱۳۴۲: تاسیس سازمان جلب سیاحان زیر نظر مستقیم نخست وزیر

▫️سال ۱۳۴۳: تاسیس وزارت فرهنگ و هنر و تشکیل اداره کل موزه‌ها، مرکز باستان‌شناسی، دفتر آثار تاریخی، اداره کل موزه‌های سنتی، موزه ایران باستان، اداره کل بناهای تاریخی و سازمان حفاظت از آثار باستانی

▫️سال ۱۳۵۳: تغییر نام وزارت اطلاعات به وزارت “اطلاعات و جهانگردی” با الحاق سازمان جلب سیاحان به این وزارتخانه

▫️سال ۱۳۵۷: تشکیل وزارت ارشاد اسلامی با ادغام وزارتخانه‌های “اطلاعات و جهانگردی” و “فرهنگ و هنر” و ساماندهی تمامی وظایف مربوط به امور سیاحتی، زیارتی، ایرانگردی و جهانگردی در قالب معاونت امور سیاحتی و زیارتی

▫️سال ۱۳۵۹: آغاز بکار دفتر ایرانگردی و جهانگردی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

▫️ سال ۱۳۶۴: تشکیل سازمان میراث فرهنگی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی با ادغام 11 واحد پراکنده در وزارتخانه‌های “فرهنگ و ارشاد اسلامی” و “فرهنگ و آموزش عالی”

▫️سال ۱۳۷۰: تاسیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادغام سازمان جلب سیاحان در آن

▫️سال ۱۳۷۲: واگذاری سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

▫️سال ۱۳۸۲: جداسازی سازمان‌های “ایرانگردی و جهانگردی” و سازمان “میراث فرهنگی” از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادغام آنها در یکدیگر و تاسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زیر نظر ریاست جمهوری

▫️سال ۱۳۸۵: تاسیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با جداسازی سازمان صنایع دستی کشور از وزارت صنایع و معادن و الحاق آن به سازمان “میراث فرهنگی و گردشگری”

▫️سال ۱۳۹۸: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *