پیشرفت صنعت گردشگری ملزم به نگرش دینامیکی است

به گفته رییس کارگروه سیر تاریخی خدمات آموزشی و پژوهشی؛ پیشرفت صنعت گردشگری ملزم به نگرش دینامیکی است.

رییس انجمن موسسات آموزش گردشگری گفت: به اعتقاد من سمپوزیوم ملی یک صد سال گردشگری ایران می تواند تاثیر جدی بر آموزش آکادمیک و مهارتی داشته باشد.

نیما آذری، رییس انجمن موسسات آموزش گردشگری و رییس کارگروه سیر تاریخی خدمات آموزشی و پژوهشی گردشگری در سمپوزیوم یک صد سال گردشگری ایران در گفتگو با خبرنگار سیناپرس با اشاره به اهمیت آموزش در توسعه صنعت گردشگری گفت: با توجه به اینکه از پیش از انقلاب بحث های آموزشی در گردشگری مطرح بوده، اکنون این رویکرد یکی از ارکان مهم در سمپوزیوم یک صد سال گردشگری ایران است. با نگاهی به سیر تاریخی آموزش در صنعت گردشگری، می توان ضعف و قوت هایی را در طول این سال ها بر شمرد. 

وی افزود: همواره یک سری دستاورد ها و ضعف هایی وجود دارد که لازم است واکاوی شود. گفتنی است نگرش ما در کار گروه سیر تاریخی خدمات آموزشی و پژوهشی گردشگری در این سمپوزیوم، فانتزی نیست و درواقع می خواهیم چالش های موجود را واکاوی کنیم. 

وی افزود: نگاه به سیر تاریخی خدمات و آموزش در صنعت گردشگری، بررسی نقاط ضعف و قوت ها  و احصا راهکارها برای آینده سه هدف اصلی ما در این کارگروه است. در واقع بر اساس این سه هدف این کار گروه تشکیل شد و با صاحب نظران به تبادل نظر پرداختند. 

به گفته آذری، آموزش آکادمیک و مهارتی دو رکن مهم در پیشرفت آموزش صنعت گردشگری هستند که باید توجه ویژه ای به آن‌ ها داشت. به اعتقاد من این سمپوزیوم می تواند تاثیر جدی بر این فرآیند داشته باشد؛ به شرطی که تنها در سیر تاریخی تمرکز نداشته باشد و نگاه جدی به ضعف و قوت ها و بعد در راستای کاوش راهکارها باشد. 

وی با اشاره به دینامیک بودن صنعت گردشگری گفت: باید به یاد داشته باشیم که صنعت گردشگری صنعت پویایی است این پویایی هم در مورد منابع طبیعی صدق می کند و هم در باب منابع فرهنگی. خوشبختانه  که ما در کشور خود دارای هر دو آن ها هستیم. گفتنی است، روز به روز به پارادایم های جدید افزوده می شود و فعالان در این عرصه با تغییر ذائقه مردم مواجه می شوند. در واقع چیزی که امروز ذائقه گردشگر است ده سال آینده عملا نیست.

به گفته آذری، پویایی صنعت گردشگری است که فعالان را نیازمند ابتکارات و نوآوری ها می کند؛ چرا نمی توان با دانش قبلی به توسعه آن پرداخت. 

وی گفت: اگر این سمپوزیوم بخواهد تنها به تدوین مجلدات و باز گویی گذشته بپردازد نهایت تا پنج الی شش سال آینده می تواند حاوی اطلاعات جامع باشد، اما با توجه به خلاقیت محور بودن گردشگری به ویژه در سال های اخیر و ورود استاراپ ها و فناوری، پارادایم ها تغییر می کند؛ به اعتقاد من این رویداد باید به سمت مسیری برود که  قابل بررسی کردن باشد هر چند سال یک بار اطلاعات جدیدی در را ارائه کند.

آذری گفت: شکاف مهمی که  در آموزش گردشگری وجود دارد، عدم اتصال حلقه های مهم در این فرآیند است. در این میان آموزش دهندگی خود یک  حلقه مهم است که دارای ضعف هایی است و صرف نظر از این آموزش دیدگی هم مهارت مهمی است که باید در این سیستم مهم به شمار یایید. 

به گفته این فعال در صنعت گردشگری؛ نظارت بر آموزش گردشگری و و در کل صنعت گردشگری المان مهم دیگری است که باید مهم در نظر گرفته شود؛ همچنین باز آموزی های رسمی و دوره ای هم از دیگر المان های مهم در  توسعه صنعت گردشگری است و فرد باید هر چند وقت یک بار باز آموزی داشته باشد. 

گزارش: ندا جوادهراتی

https://sinapress.ir/news/120103

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *